Helpt u mee?

Met uw bijdrage, eenmalig of voor langere tijd, kunnen wij het werk van de katholieke justitiepastores steunen.


Uw donatie is van harte welkom op onderstaande rekening ten name van:

Stichting Solidariteitsfonds R-K Gevangenispastoraat te Dorst

NL91 INGB 0000 1655 13

Heel veel dank voor uw bijdrage!